1979 yılında ŞANALLAR olarak İzmir’de hurda sektörüne girmiştir. Daha sonra 1995 yılında çok ortaklıktan ayrılarak iki ortaklı ŞANAL METAL kurulmuştur. Geri dönüşüm sektörüne yıllarca emek veren Şanal Metal, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 25.06.2007 tarihinde çıkardığı AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ‘nce Ambalaj Atıkları Toplama – Ayırma Lisansı almak için başvurularını yapmıştır. Bunun akabinde KARABURUN BELEDİYESİ ile bir yönetim planı hazırlayarak 16.05.2008 tarihinde TAT LİSANSI almaya hak kazanmıştır.

Şuanda Karaburun Belediyesinde çalışmalar devam ederken,ayrıca büyük sanayi kuruluşlarından da toplama-ayırma faaliyetlerine devam etmektedir.

ŞANAL METAL, atık diye kabul edilen her cins kağıdın toplanıp, yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra cinslerine göre balyalanmasını temin ederek “temiz çevre için” çok büyük önem arz eden ORMANLARIN ham madde olarak kullanılmasını önlemektedir.

ATIK KAĞIT TOPLAMA SİSTEMİMİZ

ŞANAL METAL, çevre temizliğine ve düzenine azami titizliği gösterebilmek için toplama işlemini; Yurdumuzda ilk kez uygulanan sistemlerden biri olan “ KONTEYNIR“ sistemini kullanarak, atık kağıdın çıkabileceği her yere boş “konteynır” ve “kompaktör” ler yerleştirmekte, bu konteynırları zahmetsiz ve sessizce taşıyabilmek için kancalı kaldırıcılı liftlerle teçhiz edilmiş, özel kamyonlar ile servis vermektedir.

ŞANAL METAL,; kağıt biriktirmek için kapalı mahalli olmayan, fakat yeterli alanı olan firma, market, fabrika gibi müteşebbislere 4,5 mt boyunda, 2,5 mt genişliğinde ve 2.2 mt yüksekliğinde saç “ Konteynır” lar ile hizmet vermektedir. Yurt dışında çeşitli örneklerini gördüğümüz bu sistem ile konteynır sadece şoförün kendi koltuğundan kullandığı düğmeler yardımı ile 3 dakika içersinde boş mahalle indirilmekte ve dolu olan alınmaktadır. Gerek yükleme ve gerekse indirme, zaman ve işçilik yönünden tasarruf sağlanmaktadır.

Karışık ve dağınık vaziyette işletmemize gelen ambalaj atıkları elemanlarımız tarafından seçilmek ve yabancı maddelerden arındırılmak üzere konveyörlere verilmekteir. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip balya preslerinde otomatik olarak balyalanan atık kağıtlar cinslerine göre ayrı ayrı istiflere konularak fabrikalara gönderilmektedir.
Atık kağıtların, naylonların, çuvalların, tenekelerin tesislerimizde basınç gücü 120 ton olan hidrolik preslerle balyalanması neticesinde aşırı miktarda sıkışmakta ve bu nedenle de dış etkenlerden zarar görmediği gibi, içersinde hava bulunmaması nedeni ile yangın ihtimali ortadan kalkmaktadır. Bu sistem ile balyalanan atıklar işletmemimizde;

 • Stok sahalarını rahatlatmakta,
 • İşletme içi nakliye masraflarını azaltmakta,
 • Dış etkenlerden (yağmur, kar, rüzgar gibi nedenlerden dağılıp çürümeleri) daha az etkilenmelerini sağlamakta,
 • Yangın ihtimalini azaltmaktadır.

 

ÇEVRE BİLİNCİ

Atık ambaljın çevre bilincinin geliştirilerek, ÇÖPE ATILMASININ ÖNLENMESİ, öncelikle katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları azaltmakta ve bu bertaraf etme işleminin temininden önce çöplüklerde çalışan insanların sağlığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, çöpleri bertaraf edecek sistemlerinde doğaya zarar verdiği ayrı bir gerçektir.
Türkiye’de kullanılan kağıdın ortalama olarak ancak %43’ü toplanabilmektedir. Ancak toplama işlemi modern bir sisteme dayanarak yapılmadığından toplanan kağıdın bir kısmı bazı kişilerce çöplerin ayıklanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde toplanan kağıdın iki bakımdan mahzurları vardır. Birincisi çöpe karışan kağıdın evsafı kötüleşmekte, ikincisi bu kağıtların ayıklanması sırasında ortalığa saçılan çöplerin toplum sağlığı açısından tehdit oluşturması ve çevreyi kirletmesidir. Bu nedenlerden ilk olarak sistematik bir toplama sisteminin devreye sokulması gerekmektedir.

Atık kağıdın geri dönüş yüzdesini arttırmak için;

Halkın eğitimine önem verilmeli, ilkokul eğitim programı içersinde KAĞIT-ORMAN , ATIK-KAĞIT ilişkisi anlatılmalı ve küçük yaştan itibaren bu terbiyenin verilmesine çalışılmalıdır.
Ayrıca; Kullanıcıların bilinçlendirilerek kağıtların çöpe karıştırılmadan münferit olarak ayrı bir yerde biriktirmesi ve kağıt gibi geri dönüşebilen diğer atıklarında (şişe, cam, metal, demir, kumaş,naylon) yine çöpe atılmadan ayrı olarak toplanma imkanlarının sağlanması gerekmektedir.

Yazılı ve görsel basın yolu ile de, atık kağıdın yeniden değerlendirilmesine yönelik daha etkili ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak yayınlarda;

 • Kağıdın yakılmaması gerektiği,
 • Hangi tip kağıtların geriye kazanabileceği,
 • Orman-Atık İlişkileri,
 • Evlerde atık kağıtların ne şekilde biriktirileceği,
 • Mağazalarda atıkların nasıl toplanacağı,
 • Biriktirilen atık kağıdın maddi sağladığı kazanç,
 • Atık kağıdın toplanan alan, bölgeler ve taşıma sistemleri
 • Belediyelerin kampanyalara ne şekilde ve hangi ölçüde katkıda bulunabilecekleri anlatılmalıdır.

Hedefimiz

Küçük sanayi bölgeleri ve konutlardaki evsel atıklardaki geri dönüşüme elverişli ürünleri toplayarak tekrar ekonomiye kazandırmaktır. %30 larda olan geri dönüşüm kaynaklarını maksimum düzeye çıkarmaktır.

Doğaya çevreye ve yer altı kaynaklarımıza katkıda bulunmak, atık durumundaki metal plastik cam pet kağıt karton ve ambalaj atıklarını toplayıp tekrar üretime hazır hale getirmek.

YARARLARI:

Doğal kaynaklarımız korunur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.

Atık miktarı azalır.

Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır